ร่วมงานกับเรา

ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายก่อสร้างโครงการ

รายละเอียดของงาน

  • ดูแลรับผิดชอบในการบริหารงานโครงการบ้านจัดสรร

คุณสมบัติผู้สมัคร

  • อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารงานก่อสร้าง โยธา หรืออื่นๆที่เกียวข้อง
  • มีประสบการณ์ทางด้านการบริหารโครงการก่อสร้างอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • มีความเป็นผู้นำ สามารถวางแผนการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้

สวัสดิการ และ สถานที่ทำงาน

สวัสดิการ

  • โบนัสประจำปี
  • วันหยุดพักร้อน
  • ประกันชีวิต/ประกันอุบัติเหตุ

สถานที่ทำงาน

  • กรุงเทพมหานคร