ประกาศรับซื้อที่ดิน

โครงการ Modern Sirinthep

รายละเอียด

ยังไม่มีรายละเอียด

สำหรับผู้ที่สนใจจะเสนอขาย

    กรุณาส่ง

  • แผนที่ตั้งของแปลง
  • สำเนาโฉนดที่ดิน
*บริษัทขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะเจ้าของแปลงที่ดินเท่านั้น

โดยส่งรายละเอียดได้ทาง

  • ไปรษณีย์ โดยจัดส่งมาได้ที่
  • Email Address:
  • โทรศัพท์มาที่เบอร์