โครงการที่ผ่านมา

news

โครงการ 9 ซอยมิสทีน ถ.ราษฏร์พัฒนา

(ปี 2537-2545)

ทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น และ 3 ชั้น และอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น รวมทั้งหมด 405 หลัง

news

โครงการ 9 ซอยมิสทีน ถ.ราษฏร์พัฒนา

(ปี 2536-2538)

อาคารพาณิชย์ ซอยมิสทีน 4.5 ชั้น จำนวน 21 หลัง ทาวเฮาส์ 3 ชั้น จำนวน 24 หลัง

news

โครงการ 8 ถนนศรีนครินทร์

(ปี 2532-2536)

เป็นทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 102 หลัง และ ทาวน์เฮาส์ 3 ชั้น จำนวน 96 หลัง อาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น จำนวน 18 หลัง

news

โครงการ 7 ถนนสุขาภิบาล3

(ปี 2532-2534)

แบบทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 109 หลัง และ อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 16 หลัง

news

โครงการ 6

(ปี 2530-2531)

อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น จำนวน 5 หลัง

news

โครงการ 5

(ปี 2530-2531)

ทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 121 หลัง

news

โครงการ 4 ซอยบัวสุวรรณ ถนนสุขาภิบาล 2

(ปี 2530-2532)

แบบทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 64 หลัง

news

โครงการ 3 ซอยลาดพร้าว 86

(ปี 2529-2531)

แบบทาวเฮ้าส์ 2 ชั้น จำนวน 64 หลัง

news

โครงการ 2 ซอยโกสินทร์ ถนนสุขาภิบาล3

(ปี 2528-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีทั้งหมด จำนวน 169 หลัง

news

โครงการ 1ซอยสุดนารี (รามคำแหง50)

(ปี 2527-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 200 หลัง