ชื่อโครงการ โครงการ 2 ซอยโกสินทร์ ถนนสุขาภิบาล3

Concept โครงการ

(ปี 2528-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีทั้งหมด จำนวน 169 หลัง

พื้นที่โครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวก