ชื่อโครงการ โครงการ 1ซอยสุดนารี (รามคำแหง50)

Concept โครงการ

(ปี 2527-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 200 หลัง

พื้นที่โครงการ

สิ่งอำนวยความสะดวก