โครงการล่าสุด

ศิรินโฮม กลางซอยลาดพร้าว 101

อุ่นใจกับโครงการที่สร้างเสร็จก่อนขาย หมดกังวลเรื่องการก่อสร้าง ให้คุณ แะละครอบครัวเข้าอยู่ได้ทันที

โครงการที่ผ่านมา

โครงการ 2 ซอยโกสินทร์ ถนนสุขาภิบาล3

(ปี 2528-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น มีทั้งหมด จำนวน 169 หลัง

โครงการ 1ซอยสุดนารี (รามคำแหง50)

(ปี 2527-2531)

แบบบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น จำนวน 200 หลัง