โครงการล่าสุด

 

ออกบูท ประชาสัมพันธ์โครงการ ณ กสท โทรคมนาคม

 

        

ออกบูท ประชาสัมพันธ์โครงการทาวน์โฮม  ณ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด ( มหาชน ) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ