โครงการล่าสุด

 

‘อนุเทพ ศรีชวาลา’ ลูกไม้...ใต้ต้น “ศิรินเทพ กรุ๊ป”

 

        

   ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีปัญหาด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม ด้วยปัจจัยทางการเงินและดอกเบี้ย จึงทำให้กลุ่มผู้ที่เลือกซื้อบ้านต้องวางแผนและมองหาโครงการที่ดี สอดรับกับระบบการเงิน รวมถึงเรื่องทำเล โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวขนาดเล็ก กลุ่มคนทำงาน ช่วงอายุ 30 ปีขึ้นไป ที่มีระบบการออมเงินที่ดี หรือไม่มีความเสี่ยงต่อการกู้เงินจากธนาคารในระยะยาว

 

    ลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมโอน ศิรินเทพ กรุ๊ป จัดเป็นอีกหนึ่งผู้นำตลาดของความสนใจของกลุ่มผู้ซื้อบ้าน ใหม่ ซึ่งศิรินเทพ กรุ๊ป  มีโครงการหลายทางเลือกที่ให้ความโดดเด่นและน่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน โดยมีหลายโครงการ ที่สามารถปิดโครงการได้ในระยะเวลาอันสั้น และบางโครงการเพียงแค่ปักเสาเข็ม ก็เริ่มมีกลุ่มลูกค้า ผู้สนใจเข้ามาจับจอง โดยเป็นผลมาจากชื่อเสียงที่สั่งสมมานานและโดดเด่นด้วยคุณภาพศิรินเทพ กรุ๊ป ยืนหยัดมายาวนาน ร่วม 27 ปี ส่งผ่านความตั้งใจในการสร้างสรรค์บ้านดี มีคุณภาพ ที่เริ่มต้นบุกเบิกโดย คุณประเสริฐ ศรีชวาลา กับความตั้งใจและมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัย เริ่มต้นคือโครงการหมู่บ้าน หมู่บ้านศิรินเทพ ซอยสุดนารี (รามคำแหง 50) บ้านทาวน์เฮ้าส์ จำนวน 200 หลัง ปัจจุบัน บริษัท ศิรินเทพ กรุ๊ป ได้ขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง มีหลายโครงการ กระจายทั่วเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล บนทำเลทองหลายแห่ง ด้วยวิสัยทัศน์ “ผู้นำทางด้านอสังหาริมทรัพย์ สร้างสรรค์ความแตกต่าง เพื่อตอบสนองความต้องการของคนอยากมีบ้าน ด้วยความเติบโตและแตกขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ธุรกิจเติบใหญ่อย่างมั่นคง และดำเนินโครงการสร้างบ้านให้สอดรับกับความต้องการของผู้ซื้อบ้านที่มีอยู่หลากหลายระดับ วันนี้ ศิรินเทพ กรุ๊ป  ได้เสริมทัพขุนพลที่จะเข้ามาสานต่อวิสัยทัศน์อันก้าวไกล “นายอนุเทพ ศรีชวาลา” ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ  ศิรินเทพ กรุ๊ป  ให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ผู้พัฒนาโครงการสร้างบ้านอย่างมีคุณภาพในใจของผู้ซื้อบ้าน โอกาสนี้ Global Business ได้มีโอกาสนั่งพูดคุยกับคุณอนุเทพ ถึงแนวคิดการบริหารการจัดการ และการนำพาศิรินเทพ กรุ๊ป ให้ประสบความสำเร็จ พร้อมกับการพัฒนาโครงการบ้านในอนาคต เพื่อตอบโจทย์ผู้ซื้อในยุคหลอมรวมเทคโนโลยีชีวิตประจำวันกับการพักอาศัย ในแบบ Digital Home Intelligent

 

J เรียนรู้ประสบการณ์
     ผมได้เริ่มเข้ามาคลุกคลีกับงานของ ศิรินเทพตั้งแต่ยังเด็ก โดยเริ่มจากงานถ่ายเอกสาร โดยแลกกับเงินเพื่อซื้อของเล่น จนเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นประมาณ 14-15 ปี ผมเริ่มได้เรียนรู้แบบสนามจริง กับการออกไปศึกษางานก่อสร้างโครงการกับคุณพ่อ เริ่มตั้งแต่งานลงแรงวัดที่ จนถึงงานเอกสาร ซึ่งตรงจุดนี้เอง ทำให้ผมได้รู้ระบบงาน แบบที่ซึมซับและได้สิ่งที่เราเองไม่เคยได้สัมผัส  นับได้ว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งของชีวิตในการเรียนรู้นอกห้องเรียนและนอกตำรา ในช่วงอายุ 29 ปี ขณะนั้น คุณพ่อ มีภารกิจต้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับการทำศิรินเทพกรุ๊ปให้ขยายอย่างแข็งแกร่ง จึงทำให้ผมได้มีโอกาสได้ไปดูงานในโครงการของบริษัท แทนคุณพ่อมากขึ้น และพบว่างานที่ออกมานั้นเวลาที่คุณพ่อไม่อยู่คุมงานนั้นงานจะออกมาไม่ได้มาตรฐานและไม่ใช่แนวของศิรินเทพที่เคยทำกันมา คือ บ้านดีมีคุณภาพและทำอย่างไรให้งานรันด้วยตัวของมันเองได้ให้เป็นไปตามระบบเวลาที่คุณพ่อไม่ได้เข้าไซต์งาน ทำให้ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณพ่อ โดยเรียนให้ท่านทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น แต่เนื่องจากในตอนนั้นผมเองยังมีประสบการณ์และความรู้ในเชิงลึกไม่ดีพอ คุณพ่อจึงรับไว้พิจารณา และให้ผมทำการบ้านมาใหม่ เพื่อให้มีมิติในการแก้ไขมากขึ้น พร้อมกับตอบคำถามผู้บริหารคนอื่นได้ด้วยว่าทำไมต้องเปลี่ยนแปลงการบริหาร และทำไมต้องกระจายอำนาจการบริหารออกไปให้เป็นสัดส่วนมากขึ้น 
       จุดนี้เองผมได้ปรับระบบตนเองและแนวทางเพื่อการบริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การบริหารงานก่อสร้าง ต่อการนำเข้าไปเสนอข้อคิดเห็นด้วยเหตุและผล ทุกอย่างที่ผมทำตรงนี้ ผมเชื่อว่า สิ่งที่พ่อให้แนวคิดกลับมา เป็นการให้ผมได้เรียนรู้กับสิ่งที่ผมจะต้องเข้ามาช่วยสานต่องานให้ท่าน และอีกสิ่งหนึ่ง หากผมเข้ามาทำหน้าที่บริหาร ในส่วนหนึ่ง หรือธุรกิจในเครือ ศิรินเทพ กรุ๊ป จะทำให้ไม่เสียชื่อเสียงที่คุณพ่อสร้างขึ้นมา ตลอดจนเราสามารถเป็นผู้บริหารที่เข้าใจงานได้อย่างหลากหลาย ในการบริหารโครงการ หรือการพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้ ในทุกสภาวการณ์แข่งขัน

 

J รับผิดชอบ ให้เกียรติ และมีคุณภาพ
       หลักในการทำงานของผมมีไม่มากคือ เมื่อผมมอบหมายงานให้พนักงานไป สิ่งที่ผมให้ความสำคัญ คือ เรื่องกำหนดเวลา อย่างกรณีที่ผมได้มอบหมายงานให้คนที่รับผิดชอบ เมื่อรับไปแล้วให้ระบุการส่งงานว่าจะส่งเมื่อใด ในจุดนี้ก็ต้องทำให้เสร็จในระยะที่ได้รับปากเอาไว้ แต่ผมมักจะเผื่อเวลาในการทำงานให้กับพนักงานเสมอ เมื่อกำหนดไปแล้วต้องเป็นไปตามนั้น หากทำไม่เสร็จ ต้องสามารถชี้แจงได้ว่ามีเหตุผลอะไร เพราะเรื่องนี้จัดเป็นเรื่องสำคัญ และหากเราบริหารเรื่องเวลาไม่ดี ก็จะมีผลกระทบกับโครงการ ผู้ที่เกี่ยวข้อง งานต่างๆ ก็จะทำให้ส่งมอบไม่ทัน ก็จะมีผลต่อต้นทุน หรือโครงการไม่สามารถแล้วเสร็จตามกำหนดได้ ซึ่งผมเชื่อว่า เรื่องการบริหารเวลา และความรับผิดชอบ สำหรับเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และส่วนของการจัดการภายในระบบสั่งการบริหาร นับเป็นเรื่องสำคัญยิ่ง อีกเรื่องที่ผมค่อนข้างให้ความสำคัญมากการให้เกียรติในการทำงานร่วมกัน คือช่วงเวลางานคืองาน จะต้องรับผิดชอบงานที่ทำอยู่และใส่ใจ เพราะเมื่องานไม่สำเร็จตามกำหนด งานส่วนอื่นๆ ก็ต้องเลื่อนตามออกไป ซึ่งผลงานก็จะเป็นตัวชี้พฤติกรรมการทำงานของพนักงาน เช่นเดียวกับคุณภาพของในแต่ละโครงการของ ศิรินเทพ งานที่ออกมาถ้าหากยังไม่ได้ออกขายให้แก่ลูกค้า หากมีข้อผิดพลาดในการก่อสร้าง ผมสั่งทุบทิ้ง และทำใหม่ทันที แต่ที่ผ่านมาก็จะมีไม่เยอะมากนัก เพราะเนื่องมาจากการที่ได้วางมาตรฐานของระบบในการตรวจสอบคุณภาพเอาไว้ดีระดับหนึ่ง แต่ว่าหากมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทางบริษัทเอง ก็จะเสนอซ่อมให้แก่ลูกค้า หรือจะเป็นข้อเสนออื่นๆ ก็แล้วแต่กรณีที่ลูกค้าต้องการ ซึ่งแนวคิดนี้ผมสืบทอดมาจากคุณพ่อ คือ เราไม่ต้องหากำไรจากการขายบ้านมากจนเกินไป ขายไปแค่พออยู่ได้  แล้วสนุกกับงานที่สร้างที่ทำ ซึ่งทำให้เราเป็น ศิรินเทพ จวบจนทุกวันนี้ได้ก็เพียงพอแล้ว

 

J คู่แข่งที่สำคัญ คือ “ตัวเอง”
       ผมมองว่า คู่แข่งที่สำคัญที่สุดคือตัวเอง เพราะถ้ามีการนำไปเปรียบเทียบกับคู่แข่ง บางเรื่องเรามีจุดแข็ง มีโอกาสที่เหนือกว่า หรือในบางจุด เราอาจจะมีน้อยกว่า   ซึ่งถ้าในส่วนนี้เรามีการปรับ และพัฒนาตัวเองให้มีจุดแข็ง จุดเด่น และลบข้อด้อย เมื่อเทียบกับคู่แข่ง ในส่วนนี้เราเองก็จะสามารถทำโครงการที่สามารถตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มลูกค้า ตลอดจน การบริหารโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่ศิรินเทพ ไม่ประสบภาวะขาดทุนการบริหาร หรือแม้กระทั่งขายโครงการไม่ประสบความสำเร็จ ซึ่งที่ผ่านมา การบริหารของทางเรา สามารถบริหารโครงการ ให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า มีการตอบรับ การซื้อโครงการ ได้ตามเป้าหมาย ในสัดส่วนที่ดีขึ้น และขายได้คล่องขึ้น
       “ในปี 2553 บริษัทมีแผนพัฒนาโครงการเพิ่มอีก 1 แห่งในย่านสุขาภิบาล 3 บนที่ดินจำนวน 2 แปลง ขนาด 25 ไร่ และ 10 ไร่ เบื้องต้นคาดว่าจะพัฒนาในรูปแบบบ้านเดี่ยว ขนาดที่ดิน 50 ตารางวา ราคาขายไม่เกิน 4 ล้านบาท และทาวน์เฮ้าส์ ราคาเริ่มต้นที่ 1.5 ล้านบาท และขณะเดียวกัน ศิรินเทพจะขยายการลงทุนในการเข้าไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในหัวเมืองท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต หัวหิน พัทยา แต่จะพัฒนาในรูปแบบบ้านพักตากอากาศและรีสอร์ท ในราคาไม่แพงมาก ตลอดจนการสร้างบ้านในแนวคิด ที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่กับการพักอาศัย ในแบบ Digital Home Intelligent  เพื่อให้ศิรินเทพ กรุ๊ป มีบ้านในทุกระดับของความต้องการและพฤติกรรมการใช้สอย”

 

J เข้าถึงลูกค้า - ขยายโอกาสการซื้อ
       ในปี  2553 ภาพรวมเศรษฐกิจในประเทศ เริ่มดีขึ้นจึงน่าจะส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ด้วย ในช่วงที่ผ่านมาหลังจากที่ลูกค้าของบริษัทชะลอการตัดสินใจซื้อ ขณะที่กำลังซื้อเริ่มกลับคืนมา ส่วนหนึ่งมาจากการทำโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2552 ของบริษัท ประกอบกับการต่ออายุมาตรการภาษีของภาครัฐ จึงน่าจะส่งผลให้ตลาดขยายตัวได้ดีขึ้น หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้ต่ออายุมาตรการเพื่อกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ออกไปอีก 2 เดือน จากเดิมที่จะสิ้นสุดในวันที่ 28 มี.ค. 2553 ออกไปเป็นวันที่ 31 พ.ค. 2553 ทางศิรินเทพ กรุ๊ป ได้เตรียมแผนรองรับการขยายเวลาดังกล่าว ด้วยการตรึงราคา พร้อมมอบสิทธิพิเศษที่คงเดิม เพื่อประโยชน์ของลูกค้าที่ต้องการซื้อบ้านพร้อมโอน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดี เพราะยังมีลูกค้าอีกจำนวนมากที่สนใจโครงการฯ ต่างๆ ของศิรินเทพ กรุ๊ป แต่ติดปัญหาเรื่องเอกสาร และการดำเนินการทางธุรกรรมการเงินแผนงานด้านตลาด บริษัทจะเน้นเชิงรุก และให้ความสำคัญต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์เป็นหลัก เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดกิจกรรมการตลาดและโปรโมชั่นต่อเนื่อง 2-3 ครั้งต่อเดือน ทั้งในศูนย์ราชการ ห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่างๆ อาทิ ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ, บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน), เดอะ มอลล์ บางกะปิ, ตลาดยิ่งเจริญ เป็นต้น ผลปรากฏว่า ได้รับการตอบรับเกินความคาดหมายสร้างยอดขายทะลุเป้า ทั้งนี้ เนื่องมาจากสามารถนำเสนอข้อมูลของโครงการต่างๆ ไปสู่ลูกค้าได้โดยตรง ซึ่งลูกค้านำไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้น

 

J ผสานไอทีกับธุรกิจ เพื่อประสิทธิภาพงาน
       ปัจจุบันเราได้นำระบบที่คุณพ่อเคยวางไว้มาทำเป็นระบบสารสนเทศ มีการใช้การสั่งงานผ่านระบบสั่งการภายใน ทำให้เราสามารถเช็กได้ตลอดเวลาว่า วัสดุเราคงเหลือหรือขาดเท่าไหร่ เพื่อทำการสั่งวัสดุให้ทันกับงานก่อสร้างเพราะในงานก่อสร้างปัญหาที่พบบ่อยคือความล่าช้าในการสั่งวัสดุ และการประสานงาน ของแต่ละฝ่าย แต่การนำระบบไอที (IT System) เข้ามาจัดทำเอกสารต่างๆ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ ทำให้สามารถจัดสรรการใช้งานอุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดค่าใช้จ่ายงานเอกสารที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น ค่าส่งแฟกซ์ ส่งเอกสารต่างๆ ที่ไม่จำเป็น เพราะธรรมชาติของเรานั้นลดน้อยลงไปทุกทีผมคิดว่า เราควรใช้กระดาษอย่างประหยัดที่สุดและการนำระบบไอทีเข้ามาประยุกต์ใช้กับการทำงานทำให้สามารถควบคุมคุณภาพงานได้ดีขึ้น และการหาบุคลากรที่มีความชำนาญในแต่ละด้านมาเสริมคุณภาพของงาน และยังช่วยควบคุมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การจะก้าวสู่เบอร์ 1 ได้นั้น ผมคิดว่า เทคโนโลยี IT เป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และยังช่วยย่นระยะเวลาในการทำงานให้สั้นลงด้วย  “ในสภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ใช้กับธุรกิจได้จะช่วยลดทุนค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น  ยังสามารถพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่งขึ้นได้”

 

J บ้านดิจิตอลตอบวิถีชีวิตยุคใหม่
       โครงการบ้านที่เรามีแนวคิดใหม่เพื่อตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่  Digital Home Intelligent จะเป็นอีกหนึ่งโครงการบ้านที่จะทำในอนาคต ที่เราเชื่อว่า สิ่งเหล่านี้จะต้องเข้ามามีบทบาทกับวิถีชีวิต และ พฤติกรรมใช้สอยในบ้าน ในวันนี้หลายท่านคงได้สัมผัสประสบการณ์เหล่านี้ และมีความต้องการให้มีบ้านเหล่านี้มากขึ้น ซึ่ง ศิรินเทพ กรุ๊ป เอง ได้มองเห็นในจุดนี้ รวมถึง คู่แข่งรายอื่น เราเองก็ต้องการพัฒนาโครงการออกให้มีลักษณะที่ตอบความต้องการเหล่านี้ให้ได้ ปัจจุบันระบบอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (บรอดแบนด์)ในบ้านเรากำลังพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงการของเรา ก็ต้องมีระบบเหล่านี้เข้าถึงได้หมด ลูกค้าซื้อบ้าน เข้าพักอาศัยแล้วจำเป็นต้องมี ส่วนเรื่องระบบอัจฉริยะภายในบ้าน เราต้องนำเข้ามาเสริมในอนาคต เพราะสิ่งเหล่านี้ ผู้พักอาศัยบางกลุ่มมีความต้องการ เช่น การปิดเปิดไฟฟ้า ด้วยระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่  การใช้ระบบกล้องวงจรปิดตรวจสอบผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่   ระบบ Home Security Solution ระบบรักษาความปลอดภัยภายในบ้าน ผ่านเทคโนโลยีบรอดแบนด์ (Broadband) สามารถเตือนภัยจากการถูกบุกรุกผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เพื่อสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของชีวิต และทรัพย์สินให้ลูกค้า โดยอยากเชื่อมทุกโครงการที่มีเข้าด้วยกัน ระบบควบคุมแสงสว่างอัตโนมัติภายในบ้าน หรือแม้กระทั่งการ
มีระบบ WiFi ให้กับกลุ่มผู้อาศัยในโครงการ  
       นอกจากการเสริมทางเลือกด้านเทคโนโลยี อีกสิ่งหนึ่งที่ยังแสดงถึงเรื่องการเอาใจใส่ด้านสิ่งแวดล้อม กับเรื่องการก่อสร้างบ้าน ซึ่งเรื่องนี้บริษัทมีความเชี่ยวชาญ  เรายังคงเน้นเรื่องการสร้างบ้านแบบประหยัดพลังงาน (Home Energy Efficiency) โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติรอบๆ บ้าน เช่น ต้นไม้อันร่มรื่น สายลมเย็นสบาย และแสงแดดให้ความสว่าง การให้ความสำคัญกับการระบายอากาศภายในตัวบ้าน การให้แสงสว่างเข้าถึงพื้นที่ใช้สอยในตำแหน่งและปริมาณที่เหมาะสม เช่น โถงบันได, ทางเดิน, ห้องน้ำ เพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงไป

 

J ตอบแทนสังคม-อนุรักษ์ธรรมชาติ
       สำหรับโครงการทำ Corporate Social Responsibility (CSR) นั้น ผมมีแนวคิดที่จะทำโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติ โดยผมกำลังมองไปถึงการทำการพื้นฟูสภาพปะการังในทะเลไทย ซึ่งแม้ว่าปัจจุบันจะเริ่มมีหน่วยงานที่ดูให้ความสำคัญในการรักษาความสมบรูณ์ท้องทะเลเกิดขึ้นมาบ้างแล้ว แต่ก็ยังมีท้องทะเลอีกไม่น้อยที่ยังไม่สามารถดูแลได้อย่างทั่วถึง โดยส่วนตัวแล้ว ผมมองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับท้องทะเลประเทศไทยนั้นเกิดจากการที่เปิดประเทศให้ชาวต่างชาติได้เข้ามาชมความสวยงามของท้องทะเลไทยกันตลอดทั้งปี แต่ไม่มีกฎเกณฑ์ที่จะให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรักษาสภาพความสมบรูณ์ของท้องทะเลบ้านเรา แตกต่างจากการที่เราไปดำน้ำในต่างประเทศ ซึ่งในหลายๆประเทศ ค่อนข้างจะเข้มงวด ในเรื่องนี้กันมาก ซึ่งผมอยากให้ ศิรินเทพ เป็นอีก บริษัทที่จะช่วยอนุรักษ์ความสวยงามของทะเลไทยเอาไว้การเป็นนักพัฒนาธุรกิจ และสานต่อกิจการครอบครัวให้เติบโตก้าวหน้าไปอย่างเข้มแข็ง สิ่งที่ “อนุเทพ” ได้ถ่ายทอดให้ Global  เห็นได้ว่า แนวคิดการสานต่อ ก่องานใหม่ ให้กับ “ศิรินเทพ กรุ๊ป” ถือเป็นคนรุ่นใหม่และผู้บริหารธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ที่เข้าใจถึงสิ่งที่ลูกค้าและผู้บริโภคซื้อบ้านต้องการ จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาแต่วัยเด็กที่ซึมซับอย่างไม่รู้ตัว จนมาถึง จึงทำให้เราเชื่อได้ว่า เขาผู้นี้ คือ ลูกไม้ ที่ตกอยู่ใต้ต้น พร้อมที่จะแผ่ขยายอาณาจักร ศิรินเทพ  ให้เติบโตในประเทศไทยอย่างมั่นคงและยั่งยืนศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโครงการต่างๆ ในเครือ บริษัท ศิรินเทพ กรุ๊ป ได้ที่


www.sirinthepgroup.com หรือที่ http://th-th.facebook.com/sirinthep

 

*ที่มา : น.ส.พ. Global Business  ประจำวันที่ 5-19 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  หน้า A6